Men zegt; Bodee-advocaten.nl beste arbeidsrecht advocaten van Zoetermeer

Bent u op zoek naar een advocaat die gespecialiseerd is in het arbeidsrecht? Neem contact op met Bodee Advocaten in Zoetermeer. Wij staan zowel werknemers als werkgevers bij in zaken als ontslag, ontslag op staande voet, reorganisatie bedrijf & ontslag of ontslag bij arbeidsongeschiktheid.

Het arbeidsrecht verandert onder invloed van economie en politiek regelmatig zodat het belangrijk is altijd op de hoogte te zijn van de geldende regels en wetten.

Ons kantoor in Zoetermeer is met het openbaar vervoer goed bereikbaar en als u met eigen vervoer komt dan kunt u gebruik maken van onze tweadvocaat zoetermeere parkeerplaatsen. Op de website vindt u uitgebreide informatie over onze advocaten, hun werkterrein en de tarieven. Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak gerust contact met ons op.

Ontslag werknemer

Voor werknemers heeft ontslag vaak grote financiële en emotionele gevolgen. Uw inkomen daalt waardoor u misschien uw hypotheek niet meer kunt betalen. Uw dagelijkse routine van werken wordt doorbroken, u moet gaan solliciteren en u moet al dan niet tijdelijk van een uitkering zien rond te komen. Werknemers mogen niet zomaar worden ontslagen. Werkgevers moeten een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV en in sommige gevallen bij de Kantonrechter. Als partijen het eens zijn kan een zogenaamde vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst worden opgesteld. Teken nooit zomaar een dergelijk document maar laat u adviseren door Bodee Advocaten. U dient te allen tijde te voorkomen dat u stukken ondertekent waardoor u het recht op een uitkering via het UWV verspeelt. Advocaat Zoetermeer, ook wel bodee-advocaten helpt u daar graag mee.

Ook als u dreigt te worden ontslagen terwijl u arbeidsongeschikt bent is het zaak u te laten adviseren en bijstaan door een specialist op het gebied van het arbeidsrecht.

Juridische hulp voor werkgevers door Bodee Advocaten

Adovcaat Wij staan werkgevers bij in alle zaken die het arbeidsrecht betreffen. Wij adviseren over ontslag bij reorganisatie, ontslag op staande voet en stellen voor u een beëindigingsovereenkomst op.

Ook advies en bemiddeling over zaken als concurrentiebeding, ontbinden vennootschap, aansprakelijkheid bestuurders en zaken die de OR of het directiereglement betreffen nemen wij graag voor onze rekening. Wij kunnen bemiddelen tussen partijen maar ook het voeren van een gerechtelijke procedure behoort tot de mogelijkheden.

Sharon Dijksma naar Parijs voor EU

Dijksma

Nieuw plan van de voorzitter van de EU

In de Europese Unie is een Nederlander nu voorzitter, namelijk Sharon Dijksma. Daarvoor heeft zij een mooi plan bedacht , dat in zou moeten gaan in een half jaar. Ze wilt dit plan vandaag in Parijs gaan presenteren. Tijd voor een revolutie in de geesten van deze Europese parlementariërs. Het betreft een emissiesysteem dat wereldwijd moet worden toegepast. Dit meet het verbruik van olie, gas en andere grijze brandstoffen zodat dit beter belast kan worden. Dit zou ervoor moeten zorgen dat er meer wordt geïnvesteerd in duurzame alternatieven.

Waarom er een nieuw systeem nodig

CO2
Het huidige systeem is niet adequaat. Er wordt namelijk teveel emissierecht verstrekt waardoor het een aantrekkelijke energiebron blijft. Zeker nu de kolenprijzen zo historisch laag zijn. Dit komt de verduurzaming van de wereld niet ten goede en is er dus vraag naar een nieuw systeem. Als de emissierechten minder makkelijk verhandeld kunnen worden, lees duurder worden, is de uitstoot van CO2 bijvoorbeeld stukken minder aantrekkelijk. Als er dan een extra dak vol met zonne-panelen bijkomt om het bedrijf van energie te voorzien, zodat de uitstoot wordt gecompenseerd, komt er steeds meer vooruitgang. Dijksma wil dit systeem ook toepassen voor de luchtvaart en de scheepsindustrie. Zo behoud je ook steeds meer bedrijven in eigen lang. Wanneer het vervoeren van goederen prijziger wordt zal een product minder snel van A naar B naar C en dan naar D verscheept worden om op de afzetmarkt van A weer te verschijnen.

Wereldwijde doelen halen

Tijdens het klimaatakkoord s besproken dat de temperatuur niet meer dan 2 graden mag stijgen. Om dit te bereiken moeten er maatregelen genomen worden. Dijksma gelooft erin dat door een hogere prijs op de uitstoot te zetten dat dit doel sneller en economischer te bereiken is.