Nekklachten

NekklachtenEen veel voorkomende klacht is pijn in de nek. Vaak gaat dit gepaard met andere klachten zoals rugpijn of pijn in de schouders. Nekklachten verdwijnen vaak vanzelf na een aantal dagen. Als dit niet het geval is dan is het raadzaam om naar mogelijke achterliggende oorzaken te gaan kijken zodat dit op een goede manier behandeld kan worden. Het is raadzaam om naar een arts of specialist te gaan en er niet te lang mee door te blijven lopen.

Mogelijke oorzaken van nekpijn

De lichaamshouding speelt een grote rol in de totstandkoming van nekklachten. Velen hebben een kantoorbaan en zitten de hele dag achter de computer. De lichaamshouding is vaak niet optimaal. Ondanks dat men dit vaak wel weet, kan het er toch makkelijk insluipen. Zeker als men geconcentreerd met werk bezig is. De stoel moet recht staan en het beeldscherm op gelijke hoogte als het gezicht.
Maar niet alleen een kantoorbaan heeft invloed op een verkeerde houding. Ook diegenen die juist veel staand werk verrichten, kunnen makkelijk vervallen in een onjuiste houding met nekklachten of andere lichamelijke klachten tot gevolg.
Ook de positie tijdens het slapen kan van invloed zijn. Als men een verkeerd hoofdkussen heeft, kan dit resulteren in nekklachten door een onjuiste lichaamshouding in rust.

Een bekkenscheefstand kan ook van invloed zijn op nekklachten. Dit klinkt misschien gek maar alles in het lichaam staat volledig met elkaar in verbinding. Als men een scheefstand heeft van het bekken dan kan dit van invloed zijn op de stand van de wervelkolom en dus ook resulteren in nekklachten. Dit hoeft niet een direct resultaat te zijn maar de link wordt vaak niet of pas veel later ontdekt waardoor de nekklachten al tot chronisch worden bestempeld. Als men een bekkenscheefstand heeft, is de kans groot dat er op diverse plekken in het lichaam, waaronder dus de nek en schouders, spierenspanningen ontstaan. Zo kunnen zenuwen bekneld raken wat pijn kan veroorzaken.

Nekklachten en een bekkenscheefstand

De Krullaards Perfect Reset therapeuten hebben diverse meetinstrumenten in huis om de bekkenstand op te meten. Daarnaast kunnen ze naar aanleiding van uw klachtenbeeld en de analyse van de metingen een gedegen advies uitbrengen of de KPR behandelmethode effectief zal kunnen zijn. Heeft u al lange tijd last van nekklachten en nog geen duidelijke oorzaak gevonden? Maak dan een afspraak voor een intake bij KPR, mogelijk kunnen zij u verder helpen.

Rugpijn en rugklachten

rugklachtenHeeft u last van rugpijn, misschien al langere tijd en weet u niet waardoor dit komt? Rugpijn kan allerlei oorzaken hebben en soms is het niet gemakkelijk de oorzaak te vinden of is er geen aanwijsbare oorzaak voor uw klachten. Dit worden ook wel aspecifieke klachten genoemd. Als de oorzaak van uw lage rugpijn of rugpijn met uitstraling naar een been niet kan worden gevonden, is dat behoorlijk vervelend. Immers, u blijft wel met de klachten en de pijn zitten en dat kan een flinke impact hebben op uw leven. Bewegen wordt moeilijk, u kunt niet meer spelen met de kinderen of kleinkinderen en uw totale gevoel van levensvreugde wordt door rugpijn ondermijnd. In dergelijke gevallen kan de Krullaards Perfect Reset (KPR) therapie uitkomst bieden.

Rugpijn en Krullaards Perfect Reset

Onbegrepen rugklachten kunnen allerlei oorzaken hebben. Stress, een verkeerde zithouding of slaaphouding, stijve spieren of rugpijn ten gevolge van een ongeval. Als onderzoeken geen duidelijkheid geven dan kan de Krullaards Perfect Reset-therapie in sommige gevallen de pijn doen verminderen of zelfs laten verdwijnen. De reset bestaat uit een pijnloze behandeling met behulp van de Krullaards Perfect Reset Plate. De pijnklachten in de rug kunnen namelijk het gevolg zijn van een verkeerde stand van het bekken. Dit kan klachten geven op verschillende plaatsen: lage rugpijn, hoge rugpijn en ook uitstraling naar een been, migraine of restless legs kunnen het gevolg zijn van een scheefstaand bekken. Met behulp van de Krullaards Perfect Reset Plate wordt uw bekken in enkele sessies weer in een neutrale positie gebracht, waardoor rugklachten en andere onbegrepen pijnklachten aanzienlijk kunnen verminderen.

KPR-therapie

Krullaards Perfect Reset therapie is een pijnloze behandeling waarbij uw bekken als gevolg van onbewuste ontspanning weer een neutrale positie inneemt. Meestal volstaan drie behandelingen. Tijdens de intake wordt vastgesteld of bij u sprake is van een scheefstand van het bekken en worden uw klachten besproken. Neem gerust eens contact op met KPR als u meer wilt weten over deze therapie, de tarieven en vergoedingen door uw zorgverzekering of een afspraak wilt maken.